Kontamine Atık Kovası

US OSHA uyumlu Atık Kovaları solvent ya da yağ bulaşmış bez, kırpıntı, üstübü veya peçete gibi malzemelerin bertarafı için gereklidir.

US OSHA uyumlu Atık Kovaları solvent ya da yağ bulaşmış bez, kırpıntı, üstübü veya peçete gibi malzemelerin bertarafı için gereklidir. Justrite atık çöp kovalarının kapakları 60°`den fazla açılmaz ve kullanılmadığı her zaman kapalı durur.